Landing image
Услуге

Располажемо са стручно оспособљеним и обученим кадром, опремом и механизацијом за пружање услуга из дјелокруга:

           1. Техничко одржавање опреме:

           - Испитивање запорне арматуре,

            - Испитивање и подешавање вентила сигурности,

            - Машинске обраде материјала,

            - Браварско-заваривачких радова,

            - Израде технологије заваривања,

            - Контроле квалитета заварених спојева,

            - Ремонт електро мотора,

            - Ремонт пнеуматске и електронске инструментарске опреме,

            - Услуга рада аутодизалице 40 и 90 тона са оператером и 

            - Пружање комуналне услуге одржавања зелених површина и саобраћајница,

            2. Лабораторијске услуге

           3. Складиштење, чување и манипулација робе

           4. Услуге ЗОП-а и ЗНР

Цјеновник ремонтних услуга - скини

Цјеновник комуналних услуга - скини

Цјеновник услуга механизације - скини

Цјеновник услуга сервисирања противпозарних апарата - скини