Landing image
Ekološka odgovornost

„Rafinerija nafte Brod“ a.d. u svim fazama proizvodnje naftnih derivata prati osnovne pokazatelje uticaja na životnu sredinu u cilju smanjenja ekoloških rizika.

U Rafineriji je implementiran ISO standard 14001:2004 koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine, na način da se ispune zahtjevi važećih zakona, propisa i zainteresovanih strana, eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, putem eksternih kontrola vrši se monitoring zemljišta, otpadnih i podzemnih voda, vazduha, emisija, nejonizujućih zračenja, a na osnovu čega ovlaštene organizacije izrađuju izvještaje o obavljenim ispitivanjima.

Postrojenja za čišćenje otpadnih voda u „Rafineriji nafte Brod“ a.d. rade normalnim režimom i u skladu sa zahtjevima Vodne dozvole.

Zbrinjavanje otpada  koji se generiše na lokaciji društva vrši se putem  ovlašenih organizacija.

U projekte koji su direktno vezani za ekologiju i unaprijeđenje životne sredine, samo tokom 2016. godine investirano je više od 20 miliona KM.