Landing image
Gasifikacija

Realizacija projekta gasifikacije „Rafinerije nafte Brod” a.d. pretpostavlja ispunjavanje uslova za ekološko odobrenje, poštovanje ekoloških normi RS BiH, uključujući i norme i zahteve EU za emisije sumpornih oksida (SO2), nesagorevanje sumpornog mazuta. U ovoj kombinaciji ovaj sistem će obezbediti snabdevanje prirodnim gasom proizvodnih objekata Rafinerije nafte.

Tokom 2020. godine završeni su izgradnja unutrašnje gasne mreže i kontrolne merno-redukcione stanice na teritoriji „Rafinerije nafte Brod” a.d.

Od 2020. godine traje izgradnja gasovoda do Rafinerije nafte uz priključivanje na sistem za prenos gasa Republike Hrvatske. Završetak izgradnje gasovoda i početak industrijske aktivnosti planira se u 3.kvartalu 2021. godine.

Gasifikacija fabrike otvara nove mogućnosti. One se odnose na razvoj autonomne gasifikacije uz korišćenje tehnologije za kompresiju gasa.

Projekat za kompresiju prirodnog gasa podrazumeva izgradnju kompresorske stanice za punjenje gasom na teritoriji „Rafinerije nafte Brod”a.d., sa kapacitetom 40 mil.m3 komprimovanog gasa godišnje i dalju isporuku komprimovanog gasa na BS Nestro Petrol.

Od 2021. godine u toku je organizacija za isporuku i ugradnju kompresorske opreme. Završetak realizacije 1. faze projekta i početak industrijskih aktivnosti za instalaciju kompresije gasa planira se u 3. kvartalu 2021. godine.

Spisak dobijenih dozvola: 

  • Dozvola od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj:03-360-192/19 od 05.12.2019. g. za izgradnju unutrašnje infrastrukture gasa i merno-redukcionih stanica u okviru kompleksa „Rafinerije nafte Brod” a.d.
  • Dozvola od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj:03-360-34/20 od 04.09.2020. g. za eksploataciju unutrašnje infrastrukture gasa i merno-redukcionih stanica u okviru kompleksa „Rafinerije nafte Brod” a.d.
  • Odluka Gas – Prometa 01-841/20 od 21.10.2020. g. o nemogućnosti za priključivanje „Rafinerije nafte Brod” a.d. gasnom transportnom sistemu RS.
  • Dozvola od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj:03-360-172/20 od 18.11.2020. g. za izgradnju gasovoda ispod korita reke Save na teritoriji Republike Srpske i blokova ventila gasovoda u okviru kompleksa „Rafinerije nafte Brod” a.d.
  • Izmena Dozvole za izgradnju broj:03-360-172/20 od 16.03.2021.
  • Dozvola od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj:03-360-237/20 od 30.12.2020. g. za izgradnju unutrašnje infrastrukture za kompresiju i otpremu prirodnog gasa u okviru kompleksa „Rafinerije nafte Brod”a.d.
  • Dozvola Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, izdata od strane „Rafinerije nafte Brod” a.d., za obavljanje delatnosti prodaje i snabdevanja prirodnim gasom.