Landing image
Гасификација

Реализација пројекта гасификације „Рафинерије нафте Брод” а.д. претпоставља испуњавање услова за еколошко одобрење, поштовање еколошких норми РС БиХ, укључујући и норме и захтеве ЕУ за емисије сумпорних оксида (SO2), несагоревање сумпорног мазута. У овој комбинацији овај систем ће обезбедити снабдевање природним гасом производних објеката Рафинерије нафте.

Током 2020. године завршени су изградња унутрашње гасне мреже и контролне мерно-редукционе станице на територији „Рафинерије нафте Брод” а.д.

Од 2020. године траје изградња гасовода до Рафинерије нафте уз прикључивање на систем за пренос гаса Републике Хрватске. Завршетак изградње гасовода и почетак индустријске активности планира се у 3.кварталу 2021. године.

Гасификација фабрике отвара нове могућности. Оне се односе на развој аутономне гасификације уз коришћење технологије за компресију гаса.

Пројекат за компресију природног гаса подразумева изградњу компресорске станице за пуњење гасом на територији „Рафинерије нафте Брод”а.д., са капацитетом 40 мил.м3 компримованог гаса годишње и даљу испоруку компримованог гаса на БС Нестро Петрол.

Од 2021. године у току је организација за испоруку и уградњу компресорске опреме. Завршетак реализације 1. фазе пројекта и почетак индустријских активности за инсталацију компресије гаса планира се у 3. кварталу 2021. године.

Списак добијених дозвола: 

  • Дозвола од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број:03-360-192/19 од 05.12.2019. г. за изградњу унутрашње инфраструктуре гаса и мерно-редукционих станица у оквиру комплекса „Рафинерије нафте Брод” а.д.
  • Дозвола од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број:03-360-34/20 од 04.09.2020. г. за експлоатацију унутрашње инфраструктуре гаса и мерно-редукционих станица у оквиру комплекса „Рафинерије нафте Брод” а.д.
  • Одлука Гас – Промета 01-841/20 од 21.10.2020. г. о немогућности за прикључивање „Рафинерије нафте Брод” а.д. гасном транспортном систему РС.
  • Дозвола од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број:03-360-172/20 од 18.11.2020. г. за изградњу гасовода испод корита реке Саве на територији Републике Српске и блокова вентила гасовода у оквиру комплекса „Рафинерије нафте Брод” а.д.
  • Измена Дозволе за изградњу број:03-360-172/20 од 16.03.2021.
  • Дозвола од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број:03-360-237/20 од 30.12.2020. г. за изградњу унутрашње инфраструктуре за компресију и отпрему природног гаса у оквиру комплекса „Рафинерије нафте Брод”а.д.
  • Дозвола Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, издата од стране „Рафинерије нафте Брод” а.д., за обављање делатности продаје и снабдевања природним гасом.