Landing image
Osnovni podaci
Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo „Rafinerija nafte Brod“
Skraćeno poslovno ime: „Rafinerija nafte Brod“ a.d.
Sjedište: Ulica Svetog Save br. 106, Brod
Datum osnivanja: 8.9.1947.

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4400130910001
PIB: 400130910001
Matični broj: 01046853
Registarski broj: 85-02-0001-10 (1-4616-00)