Landing image
Основни подаци
Пуно пословно име: Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Скраћено пословно име: „Рафинерија нафте Брод“ а.д.
Сједиште: улица Светог Саве бр. 106, Брод
Датум оснивања: 08.09.1947.

Пословне информације и документација:

ЈИБ: 4400130910001
ПИБ: 400130910001
Матични број: 01046853
Регистарски број: 85-02-0001-10 (1-4616-00)