Landing image
Историјат и будућност

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. је основана 1892. године од стране мађарске компаније за хемијску индустрију „Даница“. Капацитет фабрике је био 25.000 тона годишње.

Због свог географског положаја општина Брод је била логичан избор за изградњу Рафинерије нафте, а првенствено због лаког приступа ријеци Сави која је пловна од Сиска до ушћа у Дунав и даље до Црног мора, као и вези са пругом нормалног колосијека са земљама Европе и уског колосијека са Босном. Такође, у Броду се налазила велика претоварна жељезничка станица.

1927.године, након преговора са „Стандард Оил Цомпанy“, држава продаје Рафинерију нафте. Нови власник гради нову дестилацију капацитета 300 тона дневно. Са почетком ИИ свјетског рата, „Стандард Оил Цомпанy" напушта Југославију.

Након другог свјетског рата, „Рафинерија нафте Брод“ а.д. је обновљена и национализована. Изграђена су нова постројења већег капацитета прераде уз тенденцију повећања секундарне прераде. На бази ових капацитета прерадом постројења - термичког крекинга капацитет се повећао на 1.800 тона дневно, а са отклањањем уских грла у производњи 1960.године, капацитет се повећао на 2.500 тона. Све већа моторизација, раст потребе за моторним горивима као и развој технологије прераде нафте у свијету, утицали су да се бродска рафинерија окрене изградњи линије Снам Прогетти капацитета 2.000.000 т/г. Ова линија је завршена 1968. године и зовемо је стара линија прераде. 1990. године изграђена је нова линија капацитета прераде 3.000.000 тона нафте годишње коју чине десетак производних процеса. Нова линија је требала да задовољи велике потребе тржишта за нафтним дериватима и петрохемијским сировинама. Амбициозни планови развоја „Рафинерије нафте Брод“ а.д. прекинути су 1991. године са почетком грађанског рата на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ). Завршетком рата приступило се санацији ратних штета и ревитализацији „Рафинерије нафте Брод“ а.д. Брод.

У тренутку приватизације, производни погони Рафинерије нису били функционални од 2005. године. Руска државна компанија „Зарубезхнефт“ а.д. 2007. године започиње свеобухватни процес модернизације Рафинерије нафте Брод, а већ 2008. године у потпуности је модернизована и у погон пуштена нова линија прераде, са капацитетом 1,2 милион тона прераде нафте годишње. У модернизацију постројења нови власник уложио је више од 260 милиона евра, а у потпуности су обновљени и изграђени следеће објекти:

  • Испитивање и припремање за пуштање у рад „Старе линије“ капацитета 1,2 милиона тона годишње;
  • Модернизација и цертификација лабораторије;
  • Реконструкција „нове линије“;
  • Реконструкција и модернизација транспортне инфраструктуре, и
  • Више од 40 инвестиционих пројеката који су дио свеобухатне модернизације постројења рафинерије.

Данас Рафинерија нафте Брод производи моторна горива усклађена са европском ЕУРО 5 нормом квалитета.

Будућност

Даји програм развоја Рафинерије нафте Брод дефинисан је кроз три кључна сегмента:

  1. Реализација нових инвестиционих пројеката у периоду 2018 - 2022. године;
  2. Смањење оперативних расхода и повећање оперативне ефикасности рафинерије;
  3. Реализација програма енергетске ефикасности.

Приоритетни нови инвестициони пројекти, а који ће бити реализовани и предстојећем периоду, су: гасификација производног поговна; замјена горионика на пећима; модернизација водоничне мреже; модернизација и монтажа новог аутоматског система управљања процесом на секцијама 04, 05, 06; модернизација система предаје сировине на секцији 05, и монтажа АСИУР.

Пројекти енергетске ефикасности, поред гасификације, обухватају и: примјену мјера за вршење енергетске ревизије; монтажу мјерних инструмената; замјену освјетљења штедним сијалицама; прелазак са парног гријања на електрично