Landing image
Kodeks korporativne etike

Kodeks korporativne etike "Rafinerija nafte Brod" a.d. je interni normativni akt koji formira korporativnu kulturu, učvršćuje korporativne vrijednosti, definišući na njima zasnovana najvažnija pravila poslovnog ponašanja, principe efikasne saradnje Društva i njegovih radnika, etičke norme interkorporativnih uzajamnih odnosa, socijalne odgovornosti, kao i antikoruptivne odredbe

Dokument-skini