Landing image
Кодекс корпоративне етике

Кодекс корпоративне етике "Рафинерија нафте Брод" а.д. је интерни нормативни акт који формира корпоративну културу, учвршћује корпоративне вриједности, дефинишући на њима заснована најважнија правила пословног понашања, принципе ефикасне сарадње Друштва и његових радника, етичке норме интеркорпоративних узајамних односа, социјалне одговорности, као и антикоруптивне одредбе

Документ-скини