Landing image
Квалитет и стандарди

Централна лабораторија „Рафинерије нафте Брод“ а.д. прати читав процес прераде нафте - квалитет сирове нафте, рад процесних постројења те квалитет готових комерцијалних производа. Лабораторија је савремено опремљена и кадровски оспособљена да примјеном прописаних метода оцијени квалитет производа за које издаје прописане цертификате - увјерења који прате производе.

У оквиру подручја физичко – хемијског испитивања нафте и нафтних производа, Лабораторија РНБ је 2012. у складу са захтјевима стандарада БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006 први пут сертификована. Обим и подручје акредитације се, у складу са потребама и захтјевима тржишта од 2012. до данас константно повећава. Тренутно акредитација обухвата око 70 метода испитивања нафте и нафтних производа, хемикалија и хемијских производа, асфалта и битумена и узорковања нафте и нафтних производа.

У складу са усвојеном динамиком, од стране Лабораторије обезбјеђен је константан мониторинг процеса производње на технолошким секцијама, као и контрола квалитета готових производа и полупроизвода.

Рафинерија нафте Брод је 2015.године имплементирала и сертификовала интегрисани менаџмент систем у складу са захтјевима међународних стандарда ИСО 9001:2008 - Систем управљања квалитетом, ИСО 14001:2004 - Систем управљања заштитом животне средине и ОХСАС 18001:2007 - Систем заштите здравља и безбиједности на раду.

У складу са европском Регулативом (ЦПР) о грађевинским производима ЕУ/305/2011 и хармонизованим стандардом за путне битумене (ЕН 12591:2009), Рафинерија од 2011. године посједује сертификат о усклађености система фабричке контроле производње битумена, ЦЕ – знак.

Лабораторија редовно прати захтјеве европских и свјетских стандарда и прописа и примјењује их у свом раду, те редовно учествује у међулабораторијским испитивања са европским лабораторијама.

Више пута Лабораторија „Рафинерија нафте Брод“ а.д. освојила је награду у номинацији „Еxцелленце", за учешће у међулабораторијским упоредним испитивањима квалитета дизел-горива.

Награде су показатељи да Рафинерија нафте Брод има модерну лабораторијску опрему и компетентно особље спремно да обезбједи резултате испитивања производа са високом тачношћу.