Landing image
Квалитет и стандарди

Испитна лабораторија „Рафинерије нафте Брод“ а.д. испитује квалитет сирове нафте, квалитет готових комерцијалних производа: аутомобилска горива, дизел и бензин, путни битумен, течни и природни гас. Лабораторија је савремено опремљена и кадровски оспособљена стручним персоналом да примјеном прописаних метода оцијени квалитет производа за које издаје прописане цертификате – извјештаје  који прате производе.

У оквиру подручја физичко – хемијског испитивања нафте и нафтних производа, Испитна лабораторија РНБ је 2012. године у складу са захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2018 први пут акредитована гдје је уједно на бази наше Испитне лабораторије Институт за акредитацију бранио свој систем према међународном Институту за акредитацију, закључивање споразума са ЕА (Европска организација за сарадњу у подручју акредитирања) о признавању једнакости поступака акредитирања и докумената које издају акредитирана тијела (МЛА) у присуству мађународног експерта.

Обим и подручје акредитације се у складу са потребама и захтјевима тржишта од 2012. до данас константно повећава. Од 2012. године испитна лабораторија је више пута прошла реакредитацију, а од 2020. године и по новој верзији стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2018. Тренутно акредитација обухвата 59 метода испитивања нафте и нафтних производа,  асфалта и битумена и узорковања нафте и нафтних производа. Од 2021. године Испитна лабораторија је акредитовала и методе за анализу природног гаса.

Испитна лабораторија редовно прати захтјеве европских, свјетских стандарда и прописа које примјењује у свом раду, те редовно од 2010. године успјешно учествује у међулабораторијским испитивањима са јединим међународним Институтом IIS Холандија.

Више пута Испитна лабораторија „Рафинерија нафте Брод“ а.д. освојила је награду у номинацији „Excellence", за учешће у међулабораторијским упоредним испитивањима квалитета нафте и нафтних производа. Такође стандардно учествује и на сваком регионалном нивоу.

Награде су показатељи да Рафинерија нафте Брод има модерну лабораторијску опрему и компетентно особље спремно да обезбједи резултате испитивања производа са високом тачношћу. Рафинерија обезбјеђује средства сваке године за повишење техничке компетентности путем присуствовања екстерним семинарима и обукама што омогућује да се усвајају нови захтјеви стандарда и оперативно примјењује за рад.

Такође особље Испитне лабораторије учествује у разматрањима нових издања међународних стандарда и њихово усвајање при Техничком комитету за нафту и нафтне деривате и Техничком комитету за природни гас.

Испитна лабораторија пружа услуге и трећим лицима. Примарни интерес Испитне лабораторије је да испитивање увијек обавља у складу са наведеним методама и захтјевима купца, ради постизања њиховог потпуног задовољства уз стално повећање ефикасности и ефективности комплетног пословања Испитне лабораторије.

Резултати испитивања су пословна тајна, па се сходно томе на такав начин са њима и поступа. Свим корисницима услуга испитивања, на њихов захтјев, Испитна лабораторија омогућава присуство током испитивања властитих узорака.

Персонал Испитне лабораторије показује своју активност не само у оквиру лабораторије , даје свој допринос учешћем како на стручним конкурсима тако и спортским играма организовани на нивоу компаније „Зарубежњефт“. 

Захтјеви за испитивање

Сваки захтјев за испитивање хемијског испитивања нафте и нафтних производа из дјелокруга испитне лабораторије прати писани захтјев за испитивање!

Захтјеви за испитивање се могу послати на маил:

JovicicJovana@rafinerija.com; KhalatyantsLV@rafinerija.com