Landing image
Mjerna stanica

Rafinerija nafte Brod posjeduje 2 mjerne stanice za kontinuirani monitoring emisija na pećima i mjernu stanicu za kontinuirani monitoring imisija.

U mjernim stanicama su instalirani najsavremeniji analizatori za mjerenje pojedinih parametara.

Za nabavku i održavanje mjernih stanica Rafinerija nafte Brod je do sada izdvojila preko 350 000 evra.