Landing image
Мјерна станица

Рафинерија нафте Брод посједује 2 мјерне станице за континуирани мониторинг емисија на пећима и мјерну станицу за континуирани мониторинг имисија.

У мјерним станицама су инсталирани најсавременији анализатори за мјерење појединих параметара.

За набавку и одржавање мјерних станица Рафинерија нафте Брод је до сада издвојила преко 350 000 евра.