Landing image
О нама

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. једина је домаћа компанија за прераду нафте и производњу нафтних деривата у Босни и Херцеговини. Компанија својим радом обезбјеђује континуитет испоруке високо квалитетних нафтних деривата, на начине који су економски одрживи, те друштвено и еколошки одговорни.

Рафинерија нафте Брод прерађује сирову нафту и производи нафтне деривате усклађене са европском ЕУРО 5 нормом квалитета. Квалитет производа обезбјеђује се континуираном контролом квалитета сирове нафте и рада процесних постројења, те квалитете готових комерцијалних производа, а коју проводи најсавременија лабораторија у региону, централна лабораторија Рафинерије нафте Брод. Технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност гарант је квалитета производа и њихове усклађености са цертификататима који прате производе. Нафтни деривати истог квалитета, пласирају се на домаћа, регионална и строго контролисана европска тржишта. 

Капацитети производње Рафинерије нафте Брод имају потенцијал да у потпуности задовољи потребе домаћег тржишта,  а рад Рафинерије значајно утиче на квалитет и цијену нафтних деривата у Босни и Херцеговини.

Основни производи рафинерије су:

 • Моторни бензини;
 • Дизел горива;
 • Битумени;
 • Течни нафтни гас;
 • Лож уље;
 • Сумпор.

У оквиру Рафинерије нафте Брод налазе се:

 • Технолошка постројења старе и нове производне линије;
 • Енергане;
 • Резервоарски комплекс;
 • Постројења за третман отпадних вода;
 • Лабораторија;
 • Утакалиште нафтних деривате у камионске цистерне;
 • Пристаниште за отпрему нафтних деривате воденим путем.

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.у потпуност је модернизовала и пустила у рад погонска постројења за прераду нафте укупног капацитета од 1,2 милиона тона нафте годишње, а постројење за прераду снабдјева се сировом нафтом Јадранским нафтоводом (ЈАНАФ) што омогућује континуиран рад.

Рафинерија нафте Брод једна je од четири компаније које послују под брендом НЕСТРО у БиХ. Сва четири привредна субјекта која послују под заштитним знаком НЕСТРО, у власништву су руске државне нафтне компаније „Зарубезхнефт“ а.д.

Зарубезхнефт је у циљу покретањa производње и модернизације у Рафинерију нафте Брод инвестирао више од 520 милиона КМ. Инвестициони циклуси, који се одвијају у оквиру развојне стратегије позиционирали су једину домаћу Рафинерију у БиХ у ранг технолошки савремених рафинерија у Европи. Развојем и модернизацијом рафинеријског система остварена је производна и еколошка конкурентност.

„Рафинерија нафте Брод“ један је од најважнијих привредних субјеката у Републици Српској и Босни и Херцеговини, која својим пословањем значајно доприноси позитивном привредном амбијенту, те расту и развоју индустријске производње и запослености не само локалне заједнице већ друштва у цјелини.

Сједиште „Рафинерија нафте Брод“ а.д. је у Броду, у улици Светог Саве бр. 106.