Landing image
Organizational structure

Органи управљања предузећем:

Скупштина акционара:


Сви акционари Друштва имају право учешћа на Скупштини у складу са листом Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука

Управни одбор

Андреј Гетингер, председник
Денис Макимов, члан
Владимир Лиман , члан

Генерални директор компаније:

Каралиус Анатоли

Управни одбор:

Баћина Слободан , главни директор за производњу и технику
Кузмановић Станоје , директор за одржавање
Шкет Иван, директор за финансије, економију и информатику
Селецкаја Људмила , директор за људске ресурсе и превођење
Гуров Александар , директор за безбедност

Власничка структура:

Акционари у складу са листом Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука