Landing image
Organizational structure

Органи управљања предузећем:

Скупштина акционара:


Сви акционари Друштва имају право учешћа на Скупштини у складу са листом Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука

Управни одбор

Игор Шчелкунов, предсједник
Денис Максимов, члан
Маргарита Татарнова, члан

Генерални директор компаније:

Каралиус Анатоли

Управни одбор:

Клешнин ВјачеславЗамјеник генералног директора за производно техничке послове

Кузмановић Станоје, Замјеник генералног директора за техничко одржавање опреме

Власничка структура:

Акционари у складу са листом Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука