Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Скупштина Друштва:


Право учестовавања у раду Скупштине акционара остварају сви акционари Друштва према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.

Управни одбор Друштва:

Игор Шчелкунов, предсједник
Денис Максимов, члан
Маргарита Татарнова, члан

Дирeктор Друштва:

Караљус Анатолиј

Замјеници директора:

Клешнин Вјачеслав, Замјеник генералног директора за производно техничке послове

Кузмановић Станоје, Замјеник генералног директора за техничко одржавање опреме

Власничка структура:

Акционари према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.