Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Скупштина Друштва:


Право учестовавања у раду Скупштине акционара остварају сви акционари Друштва према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.

Управни одбор Друштва:

Андреј Гетингер, предсједник
Денис Максимов, члан
Владимир Лиман, члан

Дирeктор Друштва:

Караљус Анатолиј

Замјеници директора:

Баћина Слободан, Замјеник генералног директора за производно техничке послове
Кузмановић Станоје, Замјеник генералног директора за техничко одржавање опреме
Шкет Иван, Замјеник генералног директора за финансије, економију и информационе технологије
Селецкаја Људмила, Замјеник генералног директора за управљање персоналом и преводилачке послове
Гуров Александар, Замјеник генералног директора за безбједност

Власничка структура:

Акционари према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.