Landing image
Prerada i proizvodnja

„Rafinerija nafte Brod“ a.d. proizvodi naftne derivate koji se svakodnevno primjenjuju u privredi (industrija, građevinarstvo, saobraćaj, domaćinstvo).

„Rafinerija nafte Brod“ a.d. se snabdjeva sirovom naftom Jadranskim naftovodom (JANAF) što joj omogućuje kontinuiran rad. Sirova nafta se skladišti u odgovorajući rezervoarski prostor na području Terminala, te u krugu Rafinerije.

Ukupni kapacitet prerade sirove nafte je 4.200.000 tona godišnje.

Proizvodi

 • Motorni benzini
 • Dizel goriva
 • Bitumeni
 • Tečni naftni gas
 • Lož ulje
 • Sumpor

Motorni benzini

Motorni benzini se primjenjuju kao pogonska goriva u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. U „Rafineriji nafte Brod“ a.d. se proizvode:

 • BMB-95 (bezolovni motorni benzin oktanske vrijednosti 95)
 • BMB-98 (bezolovni motorni benzin oktanske vrijednosti 98)

Dizel goriva

„Rafinerija nafte Brod“ a.d. u svom proizvodnom programu ima 2 vrste dizel goriva definisanog kvaliteta po evropskim standardima.

 • EURO-IV
 • EURO-V

Kvalitet je definisan standardom EN 590.

Navedena dizel goriva proizvedena u Rafineriji zadovoljavaju evropske norme.

Bitumeni

U okviru svog proizvodnog programa, Rafinerija proizvodi sledeće vrste bitumena:

 • Cestograđevni (putni) bitumen
  • Bitumen 50/70
  • Bitumen 70/100
  • Bitumen 160/220
 • Industrijski bitumen (Bitumen 85/40)

Rafinerija od 2011. posjeduje sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje bitumena (CE – znak).

Tečni naftni gas (TNG)

Ovaj komercijalni proizvod ima primjenu kao energent u industriji u domaćinstvu (loženje). Sve više se primjenjuje kao pogonsko gorivo u automobilskim motorima kao ekološko gorivo i zbog svojih drugih pozitivnih osobina. Služi i kao sirovina u petrohemijskoj industriji.

Lož ulje

 • Lož ulje ekstra lako (LUEL)

  Ima primjenu kao energent u domaćinstvima i industriji (loženje posebnih kotlovskih sistema).Ovaj proizvod zadovoljava evropske norme i definisan je Bosanskim standardom BAS 1002.

 • Lož ulje srednje (LUS)

  Ima primjenu u gradskim toplanama i industrijskim postrojenjima kao energent. Njegov kvalitet definiše BAS.

Sumpor

Oblik ovog proizvoda je omogućen kao tekući sumpor, čvrsti sumpor (ploče) i u obliku granula. Njegova primjena je višenamjenska.

Koristi se u baznoj industriji, prehrambenoj industriji, poljoprivredi, medicini itd.