Landing image
Прерада и производња

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. производи нафтне деривате који се свакодневно примјењују у привреди (индустрија, грађевинарство, саобраћај, домаћинство).

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. се снабдјева сировом нафтом Јадранским нафтоводом (ЈАНАФ) што јој омогућује континуиран рад. Сирова нафта се складишти у одговорајући резервоарски простор на подручју Терминала, те у кругу Рафинерије.

Укупни капацитет прераде сирове нафте је 4.200.000 тона годишње.

Производи

 • Моторни бензини
 • Дизел горива
 • Битумени
 • Течни нафтни гас
 • Лож уље
 • Сумпор

Моторни бензини

Моторни бензини се примјењују као погонска горива у моторима са унутрашњим сагоријевањем. У „Рафинерији нафте Брод“ а.д. се производе:

 • БМБ-95 (безоловни моторни бензин октанске вриједности 95)
 • БМБ-98 (безоловни моторни бензин октанске вриједности 98)

Дизел горива

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. у свом производном програму има 2 врсте дизел горива дефинисаног квалитета по европским стандардима.

 • ЕУРО-ИВ
 • ЕУРО-В

Квалитет је дефинисан стандардом ЕН 590.

Наведена дизел горива произведена у Рафинерији задовољавају европске норме.

Битумени

У оквиру свог производног програма, Рафинерија производи следеће врсте битумена:

 • Цестограђевни (путни) битумен
  • Битумен 50/70
  • Битумен 70/100
  • Битумен 160/220
 • Индустријски битумен (Битумен 85/40)

Рафинерија од 2011. посједује сертификат о усклађености контроле фабричке производње битумена (ЦЕ – знак).

Течни нафтни гас (ТНГ)

Овај комерцијални производ има примјену као енергент у индустрији у домаћинству (ложење). Све више се примјењује као погонско гориво у аутомобилским моторима као еколошко гориво и због својих других позитивних особина. Служи и као сировина у петрохемијској индустрији.

Лож уље

 • Лож уље екстра лако (ЛУЕЛ)

  Има примјену као енергент у домаћинствима и индустрији (ложење посебних котловских система).Овај производ задовољава европске норме и дефинисан је Босанским стандардом БАС 1002.

 • Лож уље средње (ЛУС)

  Има примјену у градским топланама и индустријским постројењима као енергент. Његов квалитет дефинише БАС.

Сумпор

Облик овог производа је омогућен као текући сумпор, чврсти сумпор (плоче) и у облику гранула. Његова примјена је вишенамјенска.

Користи се у базној индустрији, прехрамбеној индустрији, пољопривреди, медицини итд.