Landing image
Saradnja sa RHMZ RS

U Rafineriji nafte Brod se svakodnevno vrši kontinuirani monitoring kvaliteta vazduha, a rezultati se dostavljaju Hidrometereološkom zavodu Republike Srpske. Parametri se preuzimaju sa mjerne stanice koja se nalazi na ulazu u Rafineriju. Izvještaji su dio mjesečnih i godišnjeg izvještaja koji se nalaze na zvaničnom sajtu Zavoda http://rhmzrs.com/.

Na nivou resornog ministarstva Republike Srpske, Savjeta ministara BiH, te ministarstva ekologije Republike Hrvatske, formirana je Radna grupa koja za cilj ima rješavanje pitanja poboljšanja kvaliteta životne sredine.

Predstavnici Rafinerije nafte Brod i Hidrometereološkiog zavoda Republike Srpske aktivni su učesnici Radne grupe za praćenje stanja zraka/vazduha na području Slavonskog Broda (RH) i Broda (BiH) koji rade na zajedničkim pitanjima iz oblasti ekologije u cilju razmatranja i implementacije usaglašenih stavova.

Rafinerija nafte Brod sarađuje sa ovlaštenim institutima i Hidrometereološkim zavodom Republike Srpske.