Landing image
Usluge

CJENOVNIK USLUGA "RAFINERIJE NAFTE BROD" a.d.

ORGANIZACIONA JEDINICA KOJA PRUŽA USLUGE                      CIJENA PO J/M U KM BEZ PDV-a 
I. SEKTOR TEHNIČKO ODRŽAVANJE OPREME
R/B VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA PO J/M U KM BEZ PDV-a 
1 AUTODIZALICA 127 TONA N/Č 290
2 AUTODIZALICA 90 TONA N/Č 210
3 AUTODIZALICA 40 TONA N/Č 185
4 AUTODIZALICA 25 TONA N/Č 84
5 AUTODIZALICA 6 TONA N/Č 57,75
6 VILJUŠKAR NOSIVOSTI 12,5 TONA N/Č 48
7 VILJUŠKAR BOČNI 5 TONA N/Č 31,50
8 VILJUŠKAR NOSIVOSTI 3,2 TONA N/Č 21
9 KAMION FAP 14-14 NOSIVOSTI 7,5 TONA N/Č 58
10 USLUGE PUMPE ZA ISPITIVANJE POD PRITISKOM PROCESNE OPREME N/Č 126
11 IZRADA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA N/Č 42
12 NADZOR NAD IZVOĐENJEM ZAVARIVAČKIH RADOVA N/Č 31,50
13 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA VIZUELNOM METODOM N/Č 31,50
14 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM TEČNIH PENETRANATA N/Č 31,50
14.1 PO JEDNOM ISPITNOM MJESTU / VARU N/Č 10,50
15 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM RADIOGRAFIJE N/Č 47,50
16 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM MAGNETNIH ČESTICA N/Č 39
16.1 PO JEDNOM ISPITNOM MJESTU / VARU N/Č 10,50
17 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM ULTRAZVUKA N/Č 42
18 USLUGA KONTROLE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA METODOM VAKUMA m' 5
19 MJERENJE TEMPERATURE LASERSKIM MJERAČIMA N/Č 31,50
20 TERMIČKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA / CIJEVI DO 6 COLA N/Č 63
21 TERMIČKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA / CIJEVI PREKO 6 COLA N/Č 73,50
22 ISPITIVANJE HEMIJSKOG SASTAVA LEGIRANIH MATERIJALA 1 komplet analiza 105
LEGENDA:N/Č-RAD OD JEDNOG ČASA

Skini cjenovnik