Landing image
Услуге

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА "РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ БРОД" а.д.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОЈА ПРУЖА УСЛУГЕ                                          ЦИЈЕНА ПО Ј/М У КМ БЕЗ ПДВ-а 
1.СЕКТОР ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ
1 АУТОДИЗАЛИЦА 127 ТОНА Н/Ч 290
2 АУТОДИЗАЛИЦА 90 ТОНА Н/Ч 210
3 АУТОДИЗАЛИЦА 40 ТОНА Н/Ч 185
4 АУТОДИЗАЛИЦА 25 ТОНА Н/Ч 84
5 АУТОДИЗАЛИЦА 6 ТОНА Н/Ч 57,75
6 ВИЛЈУШКАР НОСИВОСТИ 12,5 ТОНА Н/Ч 48
7 ВИЛЈУШКАР БОЧНИ 5 ТОНА Н/Ч 31,50
8 ВИЛЈУШКАР НОСИВОСТИ 3,2 ТОНА Н/Ч 21
9 КАМИОН ФАП 14-14 НОСИВОСТИ 7,5 ТОНА Н/Ч 58
10 УСЛУГА ПУМПЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОД ПРИТИСКОМ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ Н/Ч 126
11 ИЗРАДА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА Н/Ч 42
12 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ЗАВАРИВАЧКИХ РАДОВА Н/Ч 31,50
13 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА ВИЗУЕЛНОМ МЕТОДОМ Н/Ч 31,50
14 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕТОДОМ ТЕЧНИХ ПЕНЕТРАНАТА Н/Ч 31,50
14.1 ПО ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ МЈЕСТУ / ВАРУ Н/Ч 10,50
15 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕТОДОМ РАДИОГРАФИЈЕ Н/Ч 47,50
16 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕТОДОМ МАГНЕТНИХ ЧЕСТИЦА Н/Ч 39
16.1 ПО ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ МЈЕСТУ / ВАРУ Н/Ч 10,50
17 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕТОДОМ УЛТРАЗВУКА Н/Ч 42
18 УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕТОДОМ ВАКУМА м' 5
19 МЈЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛАСЕРСКИМ МЈЕРАЧИМА Н/Ч 31,50
20 ТЕРМИЧКА ОБРАДА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА / ЦИЈЕВИ ДО 6 ЦОЛА Н/Ч 63
21 ТЕРМИЧКА ОБРАДА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА / ЦИЈЕВИ ПРЕКО 6 ЦОЛА Н/Ч 73,50
22 ИСПИТИВАНЈЕ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА ЛЕГИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА 1 комплет анализа 105
ЛЕГЕНДА :
Н/Ч - РАД ОД ЈЕДНОГ ЧАСА

Скини цјеновник