Landing image
Saopštenja

28.11.2015.

Intervju generalnog direktora "Rafinerije nafte Brod" a.d.

Povodom 7 godina od pokretanja proizvodnje u "Rafinerije nafte Brod"

Intervju generalnog direktora "Rafinerije nafte Brod" a.d.


Intervju Generalnog direktora "Rafinerije nafte Brod" a.d.

7 godina od pokretanja proizvodnje u Rafineriji nafte Brod

Rafinerija nafte Brod sedmu godišnjicu pokretanja proizvodnje dočekuje potpuno spremna za prelazak na proizvodnju motornih goriva standarda euro 5. Strateški investicioni projekti se realizuju željenom dinamikom, a jedan od projekata koje je tek predstoji je gasifikacija fabrike. Za Nezavisne novine o radu Rafinerije nafte Brod, govorio je Andrej Getinger, generalni direktor Rafinerije.

NN:Koji su najvažniji investicioni projekti koji su realizovani u prethodnom periodu?
Getinger: U 2015. godini u Rafineriji nafte Brod realizovano je više investicionih projekata od kojih izdvajam: prelazak na proizvodnju dizela po standardu Euro 5 na svim postrojenjima, rekonstrukcija vakuumnog sistema, modernizacija sistema upravljanja sekcija, rekonstrukcija sistema za čišćenje peći od čađi, zamjena katalizatorskog sistema na postrojenju hidro-čišćenja dizela, zamjena katalizatorskog sistema na postrojenju hidrokrekinga vakuumskog gasnog ulja, modernizacija postrojenja dodatnog čišćenja izlaznih gasova, takođe je izvršen i plansko-preventivni remont svih postrojenja rafinerije i djelimična zamjena zastarjele opreme za proizvodnju.
NN:Da li su obezbjeđeni svi uslovi za prelazak na proizvodnju motornog goriva koje odgovara isključivo standardu euro 5?
Getinger: U preduzeću su izvršene sve mjere koje će omogućiti prelazak na proizvodnju motornih goriva standarda euro 5. Sav benzin sa oktanskim brojem 95 koji se trenutno proizvodi odgovara ovom standardu. U cilju proizvodnje dizela odgovarajućeg kvaliteta u 2015. završeni su svi pripremni radovi koje prethode proizvodnji visokokvalitetnog dizela evropskog kvaliteta.
NN:Koliki je proizvodni kapacitet prerade Rafinerije nafte, a kolika je stvarna prerada? Koja su glavna tržišta za Vaše proizvode?
Getinger: Maksimalni proizvodni kapacitet Rafinerije za preradu nafte iznosi 4,2 miliona tona nafte godišnje, a u pogledu proizvodnje naftnih derivata 1,2 miliona tona. Ostvarena prerada nafte i proizvodnja komercijalnih naftnih derivata tokom prethodnih godina su iznosile nešto manje od 1 miliona tona godišnje. Ovako značajna razlika između tehničkih mogućnosti i stvarnih obima je uslovljena obimom potrošnje u BiH i teškoćama prilikom realizacije naftnih derivata na stranim tržištima. Proizvode se i benzini i dizeli standarda Euro 5 koji u potpunosti odgovaraju uslovima evropskih propisa i prodaju se kako na domaćem tržištu, tako i na regiionalnim i tržištima Evropske unije. Osim toga, proizvode se i tečni gas, lož ulje, mazut (ovi proizvodi su namjenjeni za lokalno tržište BiH i RS). Takođe se proizvodi bazna sirovina za proizvodnju ulja koja se šalje u Rafineriju ulja Modriča. Proizvodi se nekoliko vrsta bitumena i elementarni sumpor.
NN:Kako obezbjeđujete i kontrolišete kvalitet naftnih derivta koje proizvodi Rafinerija nafte?
Getinger: Kvalitet naftnih derivata se obezbjeđuje stalnom kontrolom od strane fabričke laboratorije na svim etapama, od trenutka prijema nafte pa sve do izdavanja certifikata za gotove proizvode. Laboratorija Rafinerije nafte je od 2012. godine akreditovana od strane instituta VATA, a akreditovano je više od 60 metoda, redovno se izvode međulaboratorijska ispitivanja sa evropskim laboratorijama, tako da sa punim pravom kažem da je naša Laboratorija jedna od najmodernijih u regionu.
NN:Strategijom razvoja do 2016. godine je predviđena kompleksna modernizacija Rafinerije nafte Brod. Da li je ovaj plan realizovan?
Getinger: Kompanija je slijedila strategiju razvoja i u potpunosti ispunila zadato. Postavljene su osnove za prelazak Rafinerije nafte na proizvodnju goriva koje odgovara trenutnim standardima ekologije i bezbjednosti. Ovdje moram dodati da je od početka konstanta u poslovanju kvalitet proizvoda, a on je takav da je bolji u odnosu na ostale rafinerije u regionu. Kontinuitet imamo i u rješavanju ekoloških pitanja, tako da Rafinerija i sada radi na projektu modernizacije unutrašnjih mreža, zamjene gorionika peći i prelaska na gorivo sa niskim sadržajem sumpora – prirodni gas.
NN:Ne tako davno ste govorili o tome da je jedan od glavnih ciljeva realizacija investicionih projekata koji su vezani za modernizaciju postrojenja i proizvodnje u Rafineriji nafte Brod. Da li će strateški plan u tom pogledu biti ispunjen do 2018. godine, i kakve investicione projekte planirate da realizujete u narednom periodu?
Getinger: Strateški investicioni ciljevi koji su usmjereni na modernizaciju postrojenja i proizvodnih procesa se u kontinuitetu realizuju. Trenutno stanje je sljedeće: Izvršena je zamjena katalizatora u okviru modernizacije katalizatorskog sistema na postrojenju hidro-čišćenja dizela. Nakon izvođenja radova kvalitet dobijene komponente dizelskog goriva ima sadržaj sumpora do maksimalno 10ppm, što omogućava prelazak na proizvodnju dizelskog goriva standarda Euro 5. Radi se na projektovanju povećanja produktivnog kapaciteta postrojenja; Izvršena je zamjena katalizatora u okviru modernizacije katalizatorskog sistema na postrojenju za preradu vakuumnog gasnog ulja i proizvodnju dizelskog goriva standarda Euro-5. Puštena je u rad sekcija 39 radi dostizanja nivoa rekuperacije sumpora od najmanje 99% (u skladu sa ekološkom dozvolom Ministarstva RS) u okviru modernizacije postrojenja dodatnog čišćenja izlaznih gasova; Realizacija projekta u 2016. godini omogućiće da se smanje brojnost servisnog personala, troškovi na električnu energiju, a značajno će se smanjiti i emisije štetnih materija u atmosferu; Jedan od budućih projekata za Rafineriju nafte Brod je gazifikacija fabrike. Projekat podrazumjeva prelazak tehnoloških potrošača Rafinerije sa mazuta na gorivo sa niskim sadržajem sumpora – prirodni gas. Ova mjera će omogućiti da se smanji emisija oksida sumpora u atmosferu i samim tim riješe pitanja koja su povezana sa poštovanjem ekoloških propisa. Projekat razmatra investitor „Zarubežnjeft“ a.d.
NN:Bez obzira na značajne investicije, za izvještaje Banjalučke berze i revizorske firme „Deloitte“ o radu Rafinerije nafte Brod se ne može reći da su pozitivni. Zašto? Kada će biti moguće govoriti o profitabilnosti i pozitivnim rezultatima rada Rafinerije?
Getinger: Tokom posljednjih nekoliko godina, reviziju finansijskih izvještaja Rafinerije nafte vrši međunarodna revizorska organizacija „Deloitte“ i nijedan izvještaj nije dobio negativan zaključak, finansijski izvještaji tačno i objektivno odražavaju finansijski položaj preduzeća „Rafinerija nafte“ a.d. Brod po svim materijalno značajnim pitanjima. Rafinerija Brod radi sa gubicima, ali se ipak ti gubici na godišnjem nivou smanjuju. U 2013. godini gubitak je iznosio 46,1 mioion KM, 2014. - 25,3 miliona KM, 2015. – tokom 9 mjeseci gubitak je iznosio 9,7 miliona KM. Smanjenje gubitaka je prevashodno povezano sa optimizacijom unutrašnjih rezervi, tj. sa implementacijom racionalnog korišćenja resursa u svim segmentima rada. O pozitivnim rezultatima poslovanja moći ćemo da govorimo tek po završetku procesa modernizacije. I veoma bitno pitanje jeste pitanje plasmana proizvoda. Naime, mi proizvodimo visokokvalitetan proizvod koji prolazi brojne kontrole, ali kao jedini domaći proizvođač nismo dovoljno zaštićeni. Naime na tržištu se zbog nedovoljne kontrole pojavljuju goriva sumnjivog, pa slobodan sam reći i daleko lošijeg kvaliteta.Ovdje prvenstveno mislim na protekcionizam tržišta u smislu stvaranja poslovnog ambijenta ekvivalentnog zaštiti naftnih proizvođača na tržištu Srbije i Hrvatske. A ovo već nije naš posao već posao institucija BiH.
NN:Da li se planira zaustavljanje rada Rafinerije radi godišnjeg remonta? Šta se dešava za vrijeme prekida rada Rafinerije (mjenjanje režima rada radnika, da li se plate isplaćuju u potpunosti)?
Getinger: Prekid rada preduzeća zbog godišnjeg remonta se planira u drugoj polovini 2016. godine. Pritom je remont planiran praktično na svim proizvodnim objektima, a za vrijeme remonta se planira vršenje redovnog servisa opreme, kao i provjera tehničkog stanja aparata i cjevovoda. Tokom godine planiran je niz zaustavljanja rada tehnoloških objekata u skladu sa proizvodnim programom. Uoči remonta i tehnoloških pauza biće napravljene rezerve komercijalnih naftnih derivata, kako bi se obezbjedila mogućnost neprekidnog otpremanja po narudžbama kupaca. Dok tehnološki objekti ne rade, oko 70% radnika nastavlja rad na postrojenjima, dok 30% radnika odlazi na plaćeni godišnji odmor. Plata se za vrijeme remonta isplaćuje u punom obimu. Tokom kapitalnog remonta rafinerije neophodan je rad više od 1000 radnika drugih organizacija.
NN:Stiče se utisak da u ovo doba godine iz Hrvatske (Slavonskog Broda) redovno stižu izvještaji o zagađenju vazduha. Koliko su takve tvrdnje osnovane, s obzirom na višemilionska ulaganja u cilju ispunjavanja ekoloških standarda i redovnih provjera koje Vi vršite?
Getinger: Da, skoro svake godine u četvrtom kvartalu pojavljuje se problem povećane koncentracije PM-10 i PM-2,5 čestica, koja je veća od graničnih i tolerantnih vrijednosti koje se izražavaju u mikrogramima na kubni metar. Ipak, moram istaći da navedena previsoka koncentracije čestica nastaju za vrijeme grejne sezone, kada na teritoriji Broda i Slavonskog Broda počinju da rade kotlarnice i individualna ložišta građana, a na to se u ovo doba godine dodaju i nepovoljni vremenski uslovi. U ovom periodu Rafinerija nafte Brod nije mijenjala svoj režim rada. Štaviše, u jednom od takvih perioda u Rafineriji je izvršeno plansko zaustavljanje dijela postrojenja u odnosu na period kada su koncentracije zagađivača bile u okviru graničnih vrijednosti. Takođe želim da napomenem da Rafinerija nafte Brod kroz program modernizacije i investicionih ulaganja, između istalog, postavlja sebi za cilj smanjenje emisija zagađivača i njihovog izbacivanja u atmosferu, što je takođe jasno definisano ekološkom dozvolom koju je Rafineriji izdalo nadležno ministarstvo Vlade RS. U skladu sa važećim zakonskim propisima i putem inspektorskih kontrola vrši se monitoring zemlje, vode, vazduha, na osnovu čega naležni inspektorski organi sastavljaju zapisnike i izvještaje koji potvrđuju usklađenost sa definisanim normama, a u mnogim slučajevima pokazatelji su značajno bolji od vrijednosti definisanih propisima. Takođe u zaključku želim reći da je na nivou Ministarstva RS, BiH sa jedne strane, i Ministarstva ekologije Republike Hrvatske sa druge strane formirana radna grupa koja zasjeda dva puta godišnje u cilju rješavanja pitanja poboljšanja kvaliteta životne sredine. Rafinerija nafte Brod veliki je privredni subjekat koji zapošljava više od 1200 radnika. Veliki je to broj porodica u maloj lokalnoj zajednici kakva je opština Brod. Kontinuirano ulažemo profesionalni razvoj zaposlenih. To je bogatstvo resursa čije plodove tek očekujemo.
Nezavisne novine 28.novembar 2015.