Landing image
Saopštenja

4.9.2018.

Javni poziv za dostavljanje ponuda u zatvorenim kovertama za zaključenje ugovora o zakupu

Objavljen javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnina „Nestro Grupacije“.

Rok za dostavljanje ponuda je od 04.09. do 14.09.2018. godine

Dokumentaciju preuzmite na linku:

Javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnine „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča - preuzmite dokumentaciju

Javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnine „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka - preuzmite dokumentaciju

Javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnine „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka - preuzmite dokumentaciju

Javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnine „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka - preuzmite dokumentaciju

Javni poziv za učešće u licitaciji za zaključivanje ugovora o zakupu sa pravom preče kupovine nekretnine „Rafinerija nafte Brod“ a.d. - preuzmite dokumentaciju