Landing image
Saopštenja

28.9.2020.

Načelnik opštine Milorad Simić sa saradnicima posjetio Rafineriju nafte u Brodu

Načelnik opštine Milorad Simić sa saradnicima posjetio Rafineriju nafte u Brodu

Na poziv generalnog direktora „Rafinerije nafte Brod“ a.d. Brod Anatolija Karaljusa, u Rafineriji je održan radni sastanak sa delegacijom opštine Derventa koju je predvodio načelnik Milorad Simić.  

U okviru posjete Rafineriji nafte Brod, delegacija je imala priliku da se upozna sa novim tekućim projektima izgradnje solarne elektrane (1 MW), izgradnjom distributivne mreže plina za prijem gasa, postrojenjem gasne-kompresorske stanice za proizvodnju i daljnju distribuciju komprimovanog gasa (CNG) na tržište.

U Rafineriji nafte Brod, kao i na teritoriji Hrvatske, već su završeni svi radovi na infrastrukturi transporta gasa. Kao završna faza projekta u oktobru se očekuje dobijanja dozvole i početak radova na izgradnji prolaska ispod rijeke Save, nakon čega će biti izvršene prve isporuke gasa u Rafineriju nafte Brod.

Generalni direktor Rafinerije nafte Brod istakao je da će sva postrojenja Rafinerije od decembra kao pogodnski energent koristiti prirodni gas čime će se, kako je rekao, stvoriti značajne finansijske uštede i ekološki efekti.  

Komprimovani gas biće 24 časa dostupan krajnjim potrošačima bilo da se radi o industrijskim, komercijalnim objektima, upravnim ili komunalnim zgradama, školama, zdravstvenim ustanovama.

U Rafineriji nafte Brod u toku je projektovanje gasne sabirne kompresorske stanice kapaciteta do 40 miliona metara kubnih, koja bi sa radom počela u martu 2021. godine.

Načelnik opštine i generalni direktor Rafinerije nafte Brod su razgovarali o mogućnosti isporuke opreme i komprimovanog prirodnog gasa potrošačima na teritoriji opštine Derventa, čime bi se i drugim privrednim subjektima omogućila značajna ušteda i povećanje proizvodne efikasnosti, te bi se omogućila ušteda  sredstava  u budžetu  i poboljšanje ekološke situacije tokom grejne sezone u Derventi. Kako je dogovoreno, o tome će se razgovarati i takom narednog sastanaka.