Landing image
Saopštenja

20.5.2022.

Oglas o sazivanju XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE