Landing image
Пресс-релизы

19.05.2023

(Srpski) Oglas o sazivanju XXVI Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XХVI Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XХVI Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE