Landing image
Saopštenja

27.5.2024.

Oglas o sazivanju XXVII Redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XХVII Redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XХVII Redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod - preuzimite OVDJE