Bezbjedonosna linija

Slika bezbjedonosne linije

LINIJA ZA HITNE POZIVE - element sistema borbe protiv korupcije, prevara i pronevjera u "Rafineriji nafte Brod" a.d.